הכנר הידוע מפרסם ביצוע כינור לרדיוהד

Times of Israel // ישראל

לקריאה